Home Bikes Shojaie Automobiles’ Ostoure is Bugatti Veyron of motorbikes